کمی احساس درکنيم

اومدم دربه در ناز چشات شم

تو نخواستی

اومدم قربونی بهونه هات شم

تو نخواستی

تو نخواستی من و ازاين همه تنهايی بگيری

از خداسراغم و باعشق رويايی بگيری

من ميخواستم واسه تو آسون بميرم

واسه تو ماه و از آسمون بگيرم

رفتی و بارسفر از اين دل ديوونه بستی

دل من نه آخ دل آيينه و شمعدون و شکستی

ميتونستی واسه من نفس نفس يه همزبون شی

ميتونستی يه پری تو خواب  اين بی آسمون شی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید