اس ام اس

به پندار تو:
جهانم زیباست!
جامه ام دیباست!
دیده ام بیناست!
زیانم گویاست!
قفسم طلاست! به این ارزد که دلم تنهاست؟

اتل متل ستاره ، گلم دوسم نداره ! نه اس ام اس نه یک زنگ ، دلم براش شده تنگ


وقتی فکر میکنی که به چه فکر میکنم ٬ دوست دارم فکر کنی که به تو فکر میکنم . . .

صدای آب می آید ٬ در حوض دلتنگیم چه میشوئی ؟ کمی آهسته تر ... ماهی کوچک دلم را در میان دستانت نمی بینی ؟؟

 

روزی با خودم فکر کردم ٬ اگر او را با غریبه ای ببینم ٬ شهر را به آتش می کشم . ولی امروز حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست . . .

 

چه تاجی زدی بر سرم زندگی ؟ به غیر از مصیبت به جز بندگی ٬ یه روزم اگر به شادی گذشت ٬ ندیدم بهاری ٬ محبت ز یاری ٬ دلم غرق خون شد عجب روزگاری ...عجب روزگاری . . .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید