بببببسمه تعالی

             5/5/1385

امروز كشور ما تشنه‏ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‏گذارى مطمئن است. امروز كشور ما تشنه‏ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‏گذارى مطمئن است.(مقام معظم رهبری)

سلام علیکم                                                                             

 بااحترام،بدینوسیله به استحضارمی رساند،کوه ومراتع روستای ورده ازتوابع شهرستان ساوجبلاغ ،مدت مدیدی است که موردسوءاستفاده وتصرف متصرفانی باهویت نامعلوم قرارگرفته است،بشرح زیر:

1)معدن سنگ مارون روستای ورده بنام وعنوان تعاونی ورده حدود20سال است که به یغمامی رود،ولی هیچ بهره ای ازآن به روستا نمی رسد.

2)کوههای روستای ورده ومراتع آن به پلاک ثبتی339که به استنادنسق نامه موجودباسابقه حدود100ساله،که موردبهره برداری وکشت وزرع اهالی روستای ورده قرارداشته،توسط اداره منابع طبیعی یاغیره به افرادی غیربومی وباهویتی نامعلوم( برای اهالی روستا) واگذارگردیده است.درحالی که جوانان روستا،برای امرارمعاش ازروستا مهاجرت نموده ومی نمایندودیگرازروستاجزنام چیزی باقی نمانده است.

3)مراتع وزمینهای مرغوب متعلق به روستا که به اصطلاح تحت حفاظت منابع طبیعی می باشدو درشرایط عادی هیچیک ازاهالی بومی حق کشت وکارو بهره برداری به هیچ عنوان ازآنهاراندارندوحتی درصورت مشاهده بسرعت تحت پیگردقانونی قرارمی گیرند،توسط افرادی نامعلوم موردتعرض وتصرف جدی زمین خواران قرارگرفته است .

مستدعی است مراتب امررانسبت به پیگیری ،ابطال اسناد ومدارک، وعودت املاک مذکور به روستای ورده، دستوراقدام عاجل صادر فرمایید.

با احترام وتشکر-میرعربشاهی

/ 0 نظر / 7 بازدید