رابطه نامشروع

مرد جوان به اتهام برقراری رابطه نامشروع با خانمی غریبه توسط ماموران کلانتری میدان جهاد مشهد دستگیر شده است. درحالی که «افشین و آن زن جوان» آماده می شدند تا به دادگاه بروند ناگهان همسرش وارد کلانتری شد.همه فکر می کردند که «نازیلا» داد و فریاد راه بیندازد و شوهرش را به باد ناسزا بگیرد. در این لحظه، کارشناس اجتماعی کلانتری جلو آمد تا او را آرام کند اما برخلاف تصور شاهدان ماجرا، نازیلا با چشمانی اشک بار به همسرش نزدیک شد و گفت: امروز برای ناهار خیلی منتظرت ماندم تا بیایی، اما تو نیامدی و غذا سرد شد. فکر نمی کردم که تو را این جا ببینم!زن جوان با صدایی بغض گرفته افزود: نمی دانم چرا، ولی باید از تو عذرخواهی کنم، حتما ایرادهای زیادی دارم و نتوانسته ام خواسته ها و انتظارات تو را به خوبی برآورده کنم!«نازیلا» جلوتر رفت، دست شوهرش را گرفت و با انگشتانش قطرات اشک افشین را پاک کرد. او ادامه داد: اصلا غصه نخور، در کنارت هستم و منتظرت می مانم تا هر چه سریع تر به خانه برگردی! خانه ما بدون تو صفایی ندارد!زن جوان درحالی که سعی می کرد خودش را آرام نشان دهد به سختی گفت: امیدوارم بتوانم گذشته ها را جبران کنم و تو هم قول بده که به زندگی مان پای بند باشی و احساسات هیچ کس را به بازی نگیری! در پاسخ به این جملات تکان دهنده، مرد جوان که نمی دانست چه طور سرش را بالا بیاورد و به چشمان همسرش نگاه کند فقط می گفت: مرا ببخش، اشتباه کرده ام!در این ثانیه های غم بار، زنی که افشین او را با دروغ و دغل های خود اغفال کرده بود از جای خود برخاست و با عصبانیت به مرد جوان گفت: تو پست ترین آدم روی زمین هستی. چرا به چنین فرشته ای خیانت می کنی؟او درحالی که با صدای بلند گریه می کرد در مقابل نازیلا زانو زد و گفت: شوهرت در مورد تو دروغ های زیادی گفته است و من هم آدم  کثیفی هستم که به خودم اجازه می دهم وارد زندگی کس دیگری بشوم!

/ 1 نظر / 13 بازدید
پری

مطلب قشنگ وسازنده ای را نوشتید.این روزها که خیانت امری بسیار عادی شده وآقایان بوسیله آن پز میدهند متاسفانه به خانمها هم سرایت کرده ومتاسفانه آقایان برای تایید کارهایشان زن خود را بد جلوه می دهندوهزاران عیب به زنشان میچسبانند