عدم تعادل در تعداد دختران وپسران ايراني 

بر اساس تحقيقي که به وسيله سازمان ملي جوانان انجام شده، تعداد دختران ۲۰ تا ۲۹ ساله حدود ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد پسران ۲۵ تا ۳۴ ساله حدود ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر هستند و همين اختلاف آماري است که نگراني هايي در مورد بدون همسر ماندن دختران جوان ايجاد کرده است.

در اين تحقيق تعداد دختران در دو گروه سني۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹  سال و تعداد پسران در دوگروه سني ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴  ساله منظور شده است و با در نظر گرفتن اين واقعيت که پسران به ازدواج با دختران در گروه سني پايين تر تمايل بيشتري نشان مي‌‏دهند، نتيجه گرفته شده که يک ميليون و ۲۵۰ هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت.

اما از قرار معلوم، احتمال بدون همسر ماندن يک ميليون و 250 هزار دختر جوان تنها نگراني مسئولان ايراني نيست زيرا در ادامه اين گزارش آمده است که "اگر به ارقام اين تحقيق، تعداد دختران بالاي ۲۹ سال را که هنوز ازدواج نکرده اند نيز اضافه کنيم شايد به رقمي بالغ بر ۷ ميليون نفر دست بيابيم."چندي پيش‌ ‏نيز زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان با اعلام اينکه حتي در صورت ازدواج همه پسران با همه دختران باز هم يک ميليون و ۷۰۰ هزار دختر بي‌‏شوهر مي مانند، درخصوص بحران دختران ازدواج نکرده هشدار داده بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید