يادداشت وتوضيح

سلام مجددبه دوستان

همانطوری که قبلاگفتم هدف از ایجاداین وبلاگ داشتن ارتباط فکری وهم اندیشی بادوستان است ودیگراینکه یک زمینه ای برای تبادل نظرفراهم نماییم.داشتن یک بانک سوال درزمینه هایی که دوستان ابرازعلاقه کرده بودند باعث شد من قسمتهای مهمی ازبانک سوالاتیکه خودم تدریس کرده بودم رانیز برای علاقه مندان دراینجابیاورم .امیدوارم مفیدباشد.ازنظرات وپیشنهادات وانتقادات سازنده شمااستقبال می کنم.

.متشکرم

/ 0 نظر / 9 بازدید