خدمات مشاوره وروانسنجی درکرج

خدمات مشاوره

 

 وروانسنجی

 

(بامجوزرسمی ازسازمان نظام روانشناسی ومشاوره)

 

*مشاوره تحصیلی،تربیتی،رفتاری،شغلی وخانواده

 

*سنجش وتشخیص اختلالات وسواس،اضطراب، افسردگی،شخصیت

 

*سنجش وشکوفایی هوش،حافظه،استعداد،خلاقیت،رغبت وپیشرفت تحصیلی

 

شاهین ویلا.خیابان نهم غربی.برج مهر.طبقه دوم

 

تلفن:4572939     

 

/ 0 نظر / 8 بازدید