تستهای تشخیصی روانشناسی آماده اجرا

تستهای تشخیصی روانشناسی آماده اجرا

بنام خدا

 

تستهای آماده اجرا

 

1)سنجش اختلال رفتاری درکودکانROTTER

 

2)مفهوم خویشتنBECK

 

3)تست افسردگیBDI

 

4)تست هوش وکسلرفرم بزرگسالانWAISE_R

 

5)تست هوش وکسلرفرم کودکانWISC_R

 

6)تست هوش وکسلرفرم خردسالانWEPPSI

 

7)تست اضطراب کتلCATTELE

 

8)سنجش هوش عقب مانده گان ذهنیSLOWSEN

 

9)مقیاس سازگاری توماس هلمز

 

10)مقیاس سازگاری زناشوییENRICH

 

11)تست هوش ریون فرم بزرگسالان

 

12)تست هوش ریون فرم کودکان

 

13)تست رغبت سنج شغلی گوکلن

 

14)تست رغبت سنج شغلی جان هالند

 

15)تست شخصیتی نوجوانان آیزنک

 

16)تست هوش عملی کودکان ونوجوانانKOHS   

 

17)تست خودپنداره راجرز

 

18)تست شخصیتی ساکس

 

 

  19)مقیاس سنجش عشق

 

20)تست شخصیتMMPI

 

21) آزمون گودیناف

 

22)کارت آزمون بندرگشتالت با راهنمای اجرا و تفسیر

 

23)آزمون رشد اجتماعی واینلند

 

24)آزمون اندریافت موضوع (T.A.T)

 

25)آزمون اندریافت کودکان (C.A.T)

 

26)آزمون عزت نفس کوپراسمیت

 

27)پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا 480 سوالی ( CPI )

 

28)پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی

 

29)آزمون حافظه وکسلر (W.M.S)

 

30)آزمون حافظه عددی و کلامی

 

31)آزمون حافظه بینایی کیم کارد

 

33)آزمون آندره ری همراه کارت ها

 

34)پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)

 

35)پرسشنامه شخصیتی آیزنک(تجدیدنظرشده)فرم کوتاه

/ 1 نظر / 78 بازدید
نظری

با سلام من چطور میتوانم از تست جان هالند استفاده کنم صفحه مربوطه مسدود است با تشکر[