هملت

هملت

For the one who has not understood , how much it is sufferable, how much it is torturable, how much..., when you reach to the end of the way in the deepest part of your cells & he/she that  is miles far away doesn’t know not only in the mind nor in heart.

 

 

 

For Ever

 

Curse on love burning and killing,

Curse on whole terrestrial love,

Curse on whole of the world’s lovers who love you,

How much times I offer my love and how many times you didn’t care,

Which ,I only saw you once,

and on your black eyes,

and on your long lashes,

that at the moment ,burned and were closed,

Curse on me who never will I want to see you,

Curse on fate,

Curse on Gods who are jealous so many,

Curse on Zeus who again fall in your love,

and again robbing you from me,

Curse on love that never do I love,

and on you if you become beloved, can you,

and on whole of the Milkyway Galaxy,

which fell in love with you,

Curse of one drop’s bit by bit on Pacific Ocean,

which is pacific and silent,

and on whole celestial love

again I can’t  Curse you

because I love you.

 

 

نفرين بر عشق كه مي سوزاند و مي ميراند

نفرين بر تمام عشقهاي زميني

نفرين بر تمام عشاق جهان كه عاشق تو اند

چند بار عاشقت شوم و چند بار مي روي

من كه بيش از يكبار نديدمت

نفرين بر چشمان سياهت,

و بر مژگان بلندت

كه آتش زدندو بسته شدند,

نفرين بر تو كه ديگر نمي خواهم ببينمت

نفرين بر سرنوشت

نفرين بر خدايان كه اينقدر حسودند

نفرين بر زووس كه باز عاشق تو شد

و باز تو را از من ربود

نفرين بر عشق كه ديگر عاشق نخواهم شد

وبر تو اگر معشوق شوي! مگر مي تواني

نفرين بر تمام كهكشان راه شيري

كه عاشق تو شد

نفرين ذره ذره يك قطره آب بر اقيانوس آرام

كه اينقدر آرام و ساكت است

نفرين بر تمام عشقهاي آسماني

ديگر نمي توانم نفرينت كنم

چون دوستت دارم

 

هملت

 

/ 0 نظر / 7 بازدید