جوک واس ام اس

 

 

نگاهت چون عقاب

دلت چون دريا

دستانت چون آتش گرم

قدت هم چوسرو

صدايت چوآوازپرندهها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اي باباهيچ چيزت مثل آدمانيست

 

 

 

همه ميگويندشيشه احساس ندارداماوقتي برروي شيشه اي بوسه ي عشق زدم ازشوق شکست(خاطرات يک سنگ)

 

 

اگرميخواهيدزندگيه جديدي داشته باشيدوکاملاعوض شويدباماتماس بگيريد(سازمان بازيافت زباله)

 

 

نميگم که مثل گلي چون گل يه روزپژمرده ميشه،نميگم دوست دارم چون که چون من اصلا دوستت ندارم

 

 

اگرفكرميكني كسي دوستت نداره،اگرفكرميكني همه ازتومتنفرن،خوب حق داري.اينوفرستادم تامشغول باشي ودست تودماغت نکني وارزش ديگري ندارد

 

 

 

 

خيلي پستي

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

و بلندي درزندگي وجودداره که بايدازش درس گرفت

وتوهم ازاين پستي درس بگير وSMSروتا آخربخون

 

 

 

ميدوني فرق تو با عزراييل چيه؟

.

نميدوني؟

.

پس ميگم تابدوني

.

اونو اگه يه روز ببينم ميميرم ولي تو رو اگه يه روز نبينم ميميرم

 

 

 

1100 تا يا علي بگو و به 1100 نفر هم بفرست نتيجه اشو حتما آخر ماه روي فيش موبايلت مي بيني

 

 

علم ثابت کرده شکر تو آب حل ميشه پس هيچ وقت زير بارون راه نرو چون دوست ندارم شيرين ترين کسم رو از دست بدم

 

 

 

امروز روزخوشتيبترين دوست.منم بهت تبريک ميگم.توهم مثل من اينو واسه کسي بفرست که مطميني هيچ کس اين روزروبهش تبريک نميگه ثواب داره

 

آخه بز،خر،گوسفند،الاغ،ميمون،گورخر،گاو،كنه....اين همه حيوان چراشيرشدسلطان جنگل

 

 

تودنيا4چيزدوست دارم:1=توآسمون خدارو2=توزمين خودمو3=توخودم قلبمو4=توقلبم توروو

 

 

 

 

دنبالمبيامنوميبيني

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ديراومدي رفتم

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
دوست

يگانه نجات دهنده و راهبر ملت ايران آقا پروفسور ابراهيم ميرزايی www.alamehaghvaedalat.com www.nazaratemardomi.com parsayan11@gmail.com