وقتی که دو موج احساسات متناقض با هم رو در رو می‌شن٬ آدم گیج و گم می‌شه. وقتی که رفتار و گفتار کسی با تو برداشت بد هم بشه داشته باشه ... اون موقع هضمش سخت می‌شه. ولی همین الان که دارم این رو می‌نویسم تصمیم گرفتم کاملاً برداشت مثبت قضیه رو در نظر بگیرم ... علت‌اش فکر کنم اینه که به دوستی که دارم ایمان دارم.

ولی حالا از این گذشته ... چطوری می‌شه فهمید که در کسی نفوذ داری؟ فکر کنم الان جوابش رو دارم. موقع‌ای که طرف مقابل حساس باشه و حساسیت نشون بده به یک رابطه. فکر کنم این مهم‌ترین نشانی باشه ... اگر به طرف‌ات سیگنال منفی فرستادی ولی دیدی براش اهمیتی نداره٬ اون موقع می‌شه فهمید که رابطه برای اون زیاد با اهمیت نیست

/ 0 نظر / 7 بازدید