الهی....

الهی....

الهي ! دانايي ده که از راه نيفتم  و بينايي ده که در چاه نيفتم .

 

الهي ! آفريدي رايگان و روزي  دادي رايگان ، بيامرز رايگان که تو خدايي نه بازرگان .

 

الهي ! بنياد توحيد ما خراب مکن وباغ اميد ما بي آب مکن .

 

الهي ! مي بيني ومي داني و بر آوردن مي تواني .

 

الهي ! بود ونا بود من تورا يکسان ، از غم مرا به شادي رسان .

 

خواجه عبدالله انصاري

 

/ 0 نظر / 7 بازدید